Pretraži sajt
Da li se vrši konverzija valuta prilikom plaćanja platnim karticama?
Plaćanje
06.09.2018.
Plaćanje

Da li se vrši konverzija valuta prilikom plaćanja platnim karticama?

06.09.2018.

Sva plaćanja platnim karticama će biti obavljena u eurima (EUR). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema važećem kursu Centralne banke. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primjnjuju operatori platnih kartica. Navedena cijena u konvertibilnim markama koja je navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste. 

Slični članci